Minder snel tekorten bij pensioenfonds

Het kabinet wil acht miljoen werknemers en gepensioneerden meer zekerheid geven voor hun pensioen dan de werknemers- en werkgeversorganisaties, die pensioenfondsen besturen, hadden aangeboden.

De sociale partners vinden het acceptabel als een pensioenfonds eens in de twintig jaar een tekort heeft. Het kabinet heeft gisteren op voorstel van staatssecretaris M. Rutte van Sociale Zaken (VVD) echter besloten de zekerheid te verhogen tot een tekortkans van eens in de veertig jaar.

Ruim 90 procent van de Nederlandse werknemers spaart via zijn werkgever voor een pensioen bovenop de AOW. De pensioenfondsen beheren ruim 450 miljard euro.

Het kabinetsvoorstel, dat op dit moment nog onderwerp van gesprek is met werkgevers- en werknemersorganisaties, is de opmaat tot een nieuwe pensioenwet. ,,Het kabinet wil mensen een hoge mate van pensioenzekerheid bieden'', zegt Rutte. ,,Maar geen torenhoge pensioenpremies afdwingen.'' Hij wil dat pensioenfondsen volstrekte helderheid geven onder welke voorwaarden zij prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden geven.

Het afgelopen jaar hebben pensioenfondsen op grote schaal hun premies verhoogd en de indexatie beperkt. Door deze beperking worden de pensioenuitkeringen niet, of slechts gedeeltelijk verhoogd, vanwege de geldontwaarding. De premieverhogingen en beperking van de indexatie zullen ook volgend jaar weer veelvuldig worden toegepast, is de verwachting. De pensioencrisis is veroorzaakt door de sluipende beurskrach, de lage rente en lage premies.

De sociale partners hebben de afgelopen weken veel gelobbied om de stijging van pensioenpremies te beteugelen door een lagere zekerheid voor de pensioenen te accepteren. Hoe lager de zekerheid, hoe lager de benodigde buffers van de fondsen, hoe lager de pensioenpremies. De afgelopen drie jaar zijn pensioenpremies al bijna 40 procent gestegen naar 14 procent van de loonsom. Rutte verwacht geen premie-opdrijvend effect van het kabinetsvoorstel.

Tegenover de hogere zekerheid die het kabinet wil voorschrijven bij pensioenen staat dat pensioenfondsen langer de tijd krijgen om zich uit de huidige crisis te werken: vijftien jaar in plaats van de tien die zij vroegen. Rutte verwacht dat de sociale partners blij zullen zijn met de duidelijkheid die het kabinet geeft. De richtlijnen van het kabinet zijn soepeler dan het huidige beleid van de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer. Die droeg fondsen op om zich in acht jaar te herstellen met een tekortkans van eens in de tweehonderd jaar.