Maatregelen tegen vervuiling

Het kabinet neemt maatregelen om de verzuring en de luchtvervuiling tegen te gaan. Per sector zijn maxima vastgesteld aan de uitstoot van zwaveldioxiden, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige koolwaterstoffen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgzondheid en Milieu is het echter ,,allerminst zeker'' of door deze maatregelen de Europese normen worden gehaald. Veel voornemens zijn onvoldoende concreet, stelt het instituut.