Kabinetsplan voor bèta-studies

Het kabinet wil met een `Deltaplan Bèta-Techniek' bèta- en technische opleidingen en banen aantrekkelijker maken. Het plan is gisteren in de ministerraad aanvaard. Een platform met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek zal initiatieven bedenken en uitvoeren. Het kabinet wil drempels voor de toestroom van buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers wegnemen, bijvoorbeeld door de leges te verlagen.