Kabinet: pensioen moet zekerder

Het kabinet wil acht miljoen werknemers en gepensioneerden meer zekerheid geven voor hun pensioen dan de werknemers- en werkgeversorganisaties, die pensioenfondsen besturen, hadden aangeboden. Het kabinetsvoorstel hiervoor is de opmaat tot een nieuwe pensioenwet.

Pagina 27