Jong fit betekent later veel minder risico op hart- en vaatziekten

Mensen die als jonge volwassene in een slechte lichamelijke conditie verkeren en bij een lopende-bandtest weinig presteren, lopen een grote kans om later last te krijgen van een te hoge bloeddruk, diabetes of een afwijkende vetstofwisseling. De meeste jongeren groeienniet over een eenmaal begonnen ongezonde leefwijze heen (Journal of the American Medical Association, 17 dec).

Het onderzoek naar de gevolgen van een slechte lichamelijke conditie bij jonge mensen en het hartrisico later maakt deel uit van de Cardia-studie (Coronary Artery Risk Development in Young Adults). In 1985-1986 zijn hiervoor ruim 5.000 Amerikaanse mannen en vrouwen van 18 tot 30 jaar geworven, blank en zwart. De deelnemers moesten op de lopende band laten zien hoe fit ze waren. Ze werden onderworpen aan een reeks steeds zwaardere looptestjes van 2 minuten. De deelnemers die het maar 0,2 tot 6,4 minuten (vrouw) of 1,9 tot 10 minuten (man) volhielden, waren niet fit. De conditietest is om de paar jaar herhaald.

Na 15 jaar waren 132 Cardia-deelnemers overleden, vooral aan aids (32%), moord (17%) of ongelukken (11%). Slechts vier mensen stierven aan hart- en vaatziekten. Dat was niet veel, maar de toekomst ziet er niet best uit voor de deelnemers die consequent slecht presteerden: bij hen komt drie tot zes keer zo vaak een te hoge bloeddruk, diabetes of het metabool syndroom voor. Metabool syndroom is een combinatie van een te hoog glucosegehalte, een te hoge bloeddruk, een afwijkende vetstofwisseling en een te grote middelomvang (appelvorm). Samen levert dat een bijzonder hoog risico op voor hart- en vaatziekten. In de niet-fitte groep had 38% een te hoge bloeddruk, 47% diabetes en 36% het metabool syndroom.

Er was, zoals te verwachten, een duidelijke relatie tussen overgewicht en een slechte conditie, maar fitheid bood daarnaast, onafhankelijk van het eventuele overgewicht, bescherming tegen risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Verder was het zo dat de weinigen die hun conditie wisten te verbeteren, daarvoor beloond werden met een duidelijk lagere kans op diabetes en een metabool syndroom. Dus meer gymlessen en goedkope sportgelegenheden.

    • Bart Meijer van Putten