Invoering identificatieplicht is een riskante stap

Nederland heeft met de invoering van de identificatieplicht voor iedereen vanaf 14 jaar een riskante stap gezet, waarbij de richting naar een politiestaat kan worden ingeslagen. De regering heeft een aantal malen aangegeven dat het oplossen van verschillende vormen van criminaliteit geen prioriteit meer heeft. Hiermee wordt aan de burger het signaal gegeven dat de overheid een deel van haar beschermende taak niet meer vervult. Het is mede daardoor niet vreemd dat een aantal mensen zich onveiliger voelt.

Een aantal incidenten in onze samenleving versterkt dit gevoel en het hameren op eigen verantwoordelijkheid versterkt het beeld verder dat de overheid ons niet meer beschermt. Op het gevoel van onveiligheid reageert de overheid met het zware middel van de identificatieplicht, dat vele risico's kent en waarvan het nog maar de vraag is of het de veiligheid daadwerkelijk zal vergroten. Wanneer de overheid haar verantwoordelijkheid zou hebben genomen en de juiste afwegingen had gemaakt bij haar beschermende taak, was de introductie van de identificatieplicht niet nodig geweest.

    • Drs. H.P. Flier