Imago jeugdzorg

U publiceerde twee schokkende verhalen over een onbehandelbaar pleegkind, waarin veel wantoestanden en machteloosheid naar voren komen. Wat ik minstens zo zorgelijk vind is dat door het breed uitmeten van dit soort verhalen in de media het imago van jeugdzorg en kinderbescherming alleen maar slechter wordt. Ouders/verzorgers die te maken krijgen met problemen met hun kinderen zijn vaak aangewezen op deze instellingen en zijn er mijns inziens niet bij gebaat alleen te lezen over de misstanden in de jeugdzorg. Instellingen en ouders zullen samen moeten blijven werken en vertrouwen is in dit moeilijke proces van groot belang. Het zou dus goed zijn als er ook eens een positief verhaal breed uitgemeten zou worden in de media, want er zijn heel veel zaken waarin de lezers hulpverleners dankbaar zouden mogen zijn dat ze de situatie van een kind enorm hebben verbeterd en waarin ouders wel tevreden zijn over de geboden hulp!

    • Hanne Houben Jeugdzorg Amsterdam