Hoofdcommissaris: pak zware crimineel burgerrechten af

Zware criminelen die zich bij voortduring schuldig maken aan ernstige misdrijven moeten burgerrechten worden ontnomen. Alleen strafrechtelijk optreden helpt niet. Afnemen van paspoort en rijbewijs om hun hun bewegingsvrijheid te ontnemen mogelijk wel.

Dat zegt de Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper in een vraaggesprek met deze krant.

Criminelen wil hij bovendien uit de anonimiteit halen. ,,De privacywetgeving is een schuilplaats voor het kwaad aan het worden'', zegt Kuiper. ,,Maak bekend wie ze zijn. Maak bekend aan makelaars en notarissen wie onze outcasts zijn en dat ze daar beter geen zaken mee kunnen doen. Criminelen willen in het donker opereren. Wij doen het licht aan.''

Het strafrecht voldoet volgens Kuiper niet meer om criminaliteit verder terug te dringen. Meer repressie, meer opsporing, maakt volgens hem de samenleving niet veiliger en is onevenredig duur. ,,Aanhouden, opsluiten. Minister Donner vergist zich als hij denkt dat het daar veiliger van wordt.''

De Amsterdamse politie wil haar strategie van het `hinderlijk volgen' van criminelen intensiveren. Binnenkort begint een project waarbij camera's de verkeersstromen op de snelwegen naar Amsterdam volgen. Nieuwe technologie maakt het mogelijk via het kenteken veelplegers en andere criminelen eruit te filteren.

De Amsterdamse hoofdcommissaris: ,,Als er iets gezien wordt wat niet in orde is, kan er een patrouille op af. Mensen die het verdienen zullen merken dat ze een paar keer per dag worden bekeken. Heel vervelend.''

Kuipers pleidooi om criminelen te beknotten in hun burgerrechten sluit aan op uitlatingen, vorige maand, van commissaris J. van Kastel, hoofd van de Dienst Nationale Recherche. Die bepleitte een beroepsverbod voor zware criminelen.

GORDEL OM: pagina 41

    • Jos Verlaan
    • Rinskje Koelewijn