Hartstilstand

Voor ``duizenden'' mensen die voor dood neervallen vanwege een hartstilstand komt de ambulance te laat, aldus het artikel `Ambulance te laat, politie onwillig' (W&O, 6 dec). Deze uitspraak is voor een belangrijk deel gebaseerd op conclusies in het recente RIVM-rapport `Ambulances binnen bereik'.

Voor het tot stand komen van dit rapport is door het RIVM gebruikgemaakt van verschillende computermodellen en de productiegegevens van ambulancediensten. Bij navraag laat het RIVM over de gebruikte computermodellen erg weinig los. Dat betekent dat een buitenstaander niet op een eenvoudige manier kan controleren of die modellen wel zorgvuldig zijn gebruikt (zie ook NRC Handelsblad 27 oktober 2001). De door het RIVM voor de computerberekeningen gebruikte productiegegevens van ambulancediensten (ritgegevens, etc.) zijn in detail niet openbaar en kunnen dus ook niet door derden worden gecontroleerd.

Een belangrijke belemmering voor openbaarheid is volgens het RIVM te wijten aan het feit dat een aantal ambulancediensten private ondernemingen zijn. De gepresenteerde resultaten in het RIVM-rapport `Ambulances binnen bereik', en daarmee ook de uitspraak in W&O van zaterdag 6 december over de daling van de bereikbaarheid door ambulances van 19 naar 37 procent, zijn met grote geheimzinnigheid omringd. Zowel voor het RIVM als voor misschien wel ``vele duizenden'' voor wie de ambulance te laat komt is die geheimhouding een slechte zaak.

    • Ir. M. Woerlee