Eenderde bevolking kent bron kerst niet

Eenderde van de Nederlanders weet niet op welk bijbelverhaal het christelijk kerstfeest is gebaseerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat Bureau Intomart GfK maakte in opdracht van de NCRV.

Het onderzoeksbureau belde 750 Nederlanders om inzicht te krijgen in de beleving van kerst. Op de vraag welk bijbelverhaal bij kerst hoort, gaf 67 procent van de ondervraagden het juiste antwoord; de geboorte van Jezus. Zes procent noemde een ander verhaal, terwijl 26 procent aangaf het antwoord niet te weten. Gelovigen scoorden op deze vraag slechts iets beter dan ongelovige mensen. Qua verdeling in kerkelijke gezindte kwam de onderzoeksgroep redelijk overeen met de landelijke verdeling, zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is bepaald in 2002. Van de ondervraagden was 44 procent niet gelovig.

Volgens het CBS stond in 2002 40 procent van de Nederlanders geregistreerd als atheïst.

Voor 61 procent van de ondervraagden is kerst in de eerste plaats een familie- of gezelligheidsfeest. Drieëntwintig procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt kerst vooral een religieus feest. De overigen bestempelden kerst als `een vrije dag' of `een vredesfeest' of hadden geen mening. Achtendertig procent zei met kerstmis een viering bij te willen wonen. Van de onkerkelijken bezoekt 11 procent een viering.