De stelling van ambassadeur Margalit: Het Hek is juist, verdedigbaar en juridisch correct.

Het debat over de nieuwe afscheiding tussen Israël en de Palestijnen is ook een gevecht om de politiek correcte term. De ambassadeur van Israël, Eitan Margalit, spreekt tegenover Folkert Jensma consequent van een `verdedigende maatregel'.

Waarom hebben we het niet gewoon over `de grens' of `de muur'?

,,Omdat het dat niet is. Het is vrijwel overal een hek, een verdedigend hek, dat er alleen maar staat om infiltratie van zelfmoordterroristen tegen te houden. Het heeft militaire betekenis, geen politieke. Er is maar een paar kilometer van beton. Niets aan dit hek heeft de bedoeling de wereld duidelijk te maken dat dit de toekomstige politieke grens tussen Israël en de Palestijnen is. Het hek wil alleen maar Israëliers beschermen, niet de staat Israël.''

Maar dan nog heeft de staat Israël toch niet wettelijk het recht om zomaar een hek neer te zetten in de voor- of achtertuin van de Palestijnen, vaak ruimschoots ten oosten van de `groene lijn-grens' van 1967?

,,Die vraag heeft de VN nu neergelegd bij het Internationale Hof hier in Den Haag. Wij zijn ervan overtuigd dat we in overeenstemming met het internationale recht hebben gehandeld: het recht op zelfverdediging tegen zelfmoordterroristen en het recht om in deze gebieden autonoom te handelen, als legitieme controlerende macht. Er moet immers nog onderhandeld worden over de grenzen in dit gebied: dus ook over die `groene lijn'.

,,Tot die tijd hebben deze gebieden geen eigen souvereiniteit en is Israël er de controlerende macht. Wij staan in principe welwillend tegenover een Palestijnse staat, maar zolang daarover geen overeenstemming is, heeft ook de groene lijn van 1967 geen definitieve betekenis''.

Dus zolang geen enkele grens echt vaststaat is iedere nieuwe afscheiding toegestaan?

,,Alleen voorzover die een redelijk militair doel dient – dus effectief is en in verhouding tot het beoogde doel. Hier en daar staat het hek ook een paar meter op Israëlisch grondgebied. Het volgt in beginsel de contouren van het terrein.''

Maar het Hek is helemaal niet zo effectief. Er zijn meer routes om Israël binnen te komen en aanslagen worden ook van binnenuit gepleegd.

,,Daar waar het hek staat zijn de slachtofferaantallen sterk teruggelopen: in een gebied van 59 naar 3. Dus het helpt wel degelijk, ook al is het niet afdoende.''

Is het moreel wel in de haak om (volgens de VN) 680.000 Palestijnen te duperen, alleen om het recht op zelfverdediging uit te oefenen?

,,Ja, dat is het. Als er geen terreur zou zijn, dan was er ook geen hek. Sinds september 2000 zijn er 900 Israëlische burgers vermoord bij zelfmoordaanslagen. En we duperen trouwens ook geen honderdduizenden Palestijnen – we bezorgen zo'n 15.000 Palestijnen overlast, die groep die precies tussen de groene lijn en het hek terecht is gekomen. Dat heeft voor sommigen heel betreurenswaardige humanitaire gevolgen, die we moeten oplossen. Maar het is veel erger voor Israël als we de deur openlaten voor terreur dan voor de Palestijnen als we hen overlast bezorgen met een hek – die gevolgen onderschat ik trouwens niet.''

Het land waarop het hek wordt gebouwd, behoort toch aan iemand toe?

,,Het zijn disputed territories, omstreden gebieden. We hebben de grond voor het hek voor een beperkte periode het gebruik overgenomen van de eigenaren. Voor drie jaar, in beginsel, met de mogelijkheid van verlenging. Israël is bereid compensatie te betalen. Het is echt tijdelijk.''

Dat is moeilijk te geloven, gezien de miljoenen dollars die er aan worden besteed.

,,Toch is het zo. Toen Israël zich uit Libanon terugtrok hebben we het hek dat we daar hadden deels afgebroken, deels verplaatst. Tussen Israël en Jordanië heeft ook lang een hek gestaan – dat is nu weg. Het hek binnen de bezette gebieden blijft alleen maar staan zolang het nodig is. De regering voelt zich echt gedwongen om de bevolking, Joden en Arabieren gelijk, deze extra beveiliging te bieden. In de tijd van het conflict met Irak hebben we ook miljoenen uitgegeven om de gehele bevolking met gasmaskers uit te rusten. Die gasmaskers zijn nu weer ingenomen. Zo denken we ook over het hek.''

Het hek bederft de reputatie van Israël in de wereld, belast de buitenlandse betrekkingen, zelfs met de VS, en bedreigt het vredesproces, voorzover nog aanwezig.

,,We betalen er een politieke prijs voor, dat is waar. Maar in Israël wordt er weinig getwijfeld. Het idee voor het hek kwam van links; rechts, de traditionele aanhanger van `Groot Israël' was aanvankelijk tegen. Het hek is ongelooflijk belangrijk voor het Israëlische volk. Uiteindelijk zullen de Palestijnen ook begrijpen dat we oprecht zijn. Als de terreur stopt dan kunnen grote veranderingen in de route en de aanleg van het hek worden verwacht.''

Dat er ook 54 Israëlische nederzettingen met het hek worden beveiligd, dat kan toch niet anders dan als politieke steun gelden?

,,Nee, dat mag niet zo worden uitgelegd. Zolang die nederzettingen daar zijn zullen we ze zoveel mogelijk beschermen – dat verdienen ze, ook als je ervan uitgaat dat sommige nederzettingen rechten van Palestijnen overtreden. Het lot van die nederzettingen wordt beslist tijdens de definitieve onderhandelingen, die ooit een keer gehouden zullen worden. Niemand sluit uit dat er dan nederzettingen verwijderd zullen worden; premier Sharon heeft dat donderdag nog gezegd.''

Stelling: het hek is even verkeerd als de Berlijnse Muur.

,,De Berlijnse muur was in ieder opzicht een politieke grens. De Russen maakten eenzijdig op de meest opvallende manier duidelijk dat het een grens was, bedoeld voor altijd, waar niemand door mocht. Het hek is geen grens, het is een controlemaatregel. Overigens was de Berlijnse muur wel tamelijk succesvol. De spanning tussen oost en west is er door afgenomen. De Muur zorgde voor een hoop woede binnen Duitsland - maar de koude oorlog is er koud door gebleven.''

De Palestijnen zijn boos, de hoop op een eigen Palestijnse staat vervliegt. U bent wel gedwongen met hen samen te leven. Het hek is een wanhoopsmaatregel.

,,Het is uiteindelijk de enige manier gebleken. Wij zijn ervan overtuigd dat de Palestijnen het hek ook als tijdelijk zullen gaan zien. Maar het is heel erg moeilijk hen te overtuigen. Ook als het hek op de groene lijn stond zou het negatief worden ervaren. We moeten hen duidelijk maken dat ook de gebieden aan de Israëlische kant van het hek niet altijd onder ons gezag zullen staan. Ooit is er geen ontkomen aan echte onderhandelingen.

,,Maar we kunnen daar niet op wachten. Als de Palestijnse premier zich wéér niet kan ontworstelen aan de kliek van Arafat. Als het Palestijnse gezag er wéér niet in slaagt het terrorisme een halt toe te roepen. We móeten ons eigen lot bepalen, onze identiteit als Joodse staat beschermen en dan maar eenzijdig maatregelen nemen.''

Donderdag heeft premier Sharon gezegd dat Israël eenzijdig een nieuwe afscheiding neerzet als de Palestijnen niet het `routekaart' plan snel uitvoeren. Daarbij noemt hij het bestaande Hek als onderdeel van die nieuwe afscheiding.

,,Niets wat er nu ligt of komt is permanent – ook een nieuwe eenzijdige grens niet. Wat nu nieuw is, is dat de premier de routekaart, het lot van de nederzettingen en de afscheiding met elkaar in verband brengt en er een tijdlimiet bij geeft. Alles hangt uiteindelijk af van definitieve onderhandelingen.''

    • Folkert Jensma