Consolidatie dreigt voor Britse banksector

Het is een goede baissemarkt geweest voor de Britse banksector. Een opleving van de markt voor hypotheekherfinancieringen, in samenhang met de onverzadigbare honger van de consument naar goedkope, ongedekte leningen, heeft geleid tot een grote toename van de kredietverstrekking.

Intussen heeft het lage werkloosheidspercentage ervoor gezorgd dat de oninbare vorderingen op een aanvaardbaar peil zijn gebleven. Maar zal deze magische samenhang tussen volumes en marges overeind blijven nu we in Groot-Brittannië op een ander punt in de conjunctuurcyclus zijn beland?

Het is moeilijk in de voorspelbaar vage marktvooruitzichten van de banksector signalen te bespeuren die op het tegendeel duiden. De boodschap lijkt te luiden dat de afkalving van de marges zich in 2004 zal stabiliseren, terwijl de huizen- en de arbeidsmarkt zullen blijven bloeien.

Toch staan de Britse banken in 2004 voor een reëel probleem. Het is onwaarschijnlijk dat de marges die de afgelopen drie jaar verloren zijn gegaan, volledig kunnen worden goedgemaakt, zelfs niet als de rente dramatisch zou stijgen. De banken zullen de marges niet zó ver willen optrekken dat zij een nieuw onderzoek van de Britse mededingingsautoriteit riskeren. Bovendien stijgt de rente misschien niet snel genoeg om de hogere marges een eventuele plotselinge daling van de volumes te laten compenseren, als de honger van de consument naar hypotheekherfinancieringen is gestild. Daardoor doemt een omzetprobleem op.

De banken met de meest gevarieerde inkomstenbronnen lijken het best in staat om aan een dergelijke situatie het hoofd te bieden. En grote algemene banken als Barclays, Lloyds TSB en Royal Bank of Scotland hebben inderdaad de geruststellendste boodschappen over de marges afgegeven. Barclays heeft zich bijvoorbeeld uit delen van de hypotheekmarkt teruggetrokken om zich te richten op de markt voor onverzekerde kredieten, waar de marges hoger zijn.

Van de hypotheekbanken heeft alleen HBOS aangetoond de uitholling van de marges vrijwel onder controle te hebben. De bank heeft tijdens de baissemarkt ook spaardeposito's aangetrokken van beleggers die geen risico's wilden nemen. De zorg over de marges beperkt zich dus vooral tot Alliance & Leicester, Abbey National en Bradford & Bingley. Toevallig zijn dat ook de banken die het meest voor consolidatie in aanmerking komen.

En dat is nu juist het enige onderwerp dat opvallend afwezig is in de vooruitzichten van de banken, hetgeen waarschijnlijk de verklaring is waarom de aandelenkoersen van de vermoedelijke agressors – Barclays en Royal Bank of Scotland – onder druk zijn komen te staan.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes