Universiteit sceptisch over plannen Nijs

De belangenorganisaties van universiteiten en hogescholen zijn sceptisch over de plannen van staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD). Verlaging van het collegegeld zal studenten volgens hen niet verleiden tot het kiezen van impopulaire studies.

Nijs wil dat universiteiten en hogescholen de mogelijkheid krijgen voor drie soorten maatregelen: verlaging van het collegegeld om impopulaire studies te promoten, verhoging van het collegegeld om topstudies mogelijk te maken en selectie op motivatie, kennis en vaardigheden om uitval tegen te gaan.

Zowel de VSNU als de HBO-raad, de koepelorganisaties van de universiteiten en de hogescholen, denken niet dat verlaging van het collegegeld tot het gewenste effect leidt. ,,Inhoud en kwaliteit geven bij studenten de doorslag'', aldus de VSNU. Een woordvoerder van de HBO-raad: ,,De p van prijs uit de marketingmix speelt nauwelijks. Heb ik er zin in, is het een leuke stad, dat zijn belangrijker vragen.''

Ook over verhoging van het collegegeld hebben de instellingen hun twijfels. Ed'Hondt, voorzitter van de VSNU: ,,Een gevaar dat men dreigt te vergeten is dat de bekostiging van universiteiten hierdoor op de helling gaat. Door losse elementen uit de financiering te halen, doorbreek je het systeem waarbij universiteiten dure studies compenseren met minder dure studies. Op dit moment komt twintig procent van de publieke bekostiging van de universiteiten uit collegegeld. Je moet goed weten wat je doet als je daar in gaat rommelen.''

Voor het hoger beroepsonderwijs geldt dat men de bachelor-opleidingen zo toegankelijk mogelijk wil maken, aldus een woordvoerder. ,,Als je streeft naar meer hoger opgeleiden zul je een beroep moeten doen op groepen uit minder hoogopgeleide milieus, want de doorstroming uit havo en vwo is al heel hoog. Die groepen trek je niet met hoger collegegeld. Voor masteropleidingen kan het collegegeld wel omhoog, die studenten weten waar ze aan beginnen en wat de opleiding waard is.''

Volgens studentenvakbond LSVb zijn de plannen van Nijs ,,funest voor de kwaliteit én de toegankelijkheid van het onderwijs''. De bond vreest dat studenten te snel zullen worden afgeschreven. ,,Alleen de `toppers' krijgen betere omstandigheden, maar moeten daar fiks voor betalen.'' De andere landelijke studentenorganisatie ISO denkt dat het doel, transitie naar een kennissamenleving, met deze middelen niet zal worden bereikt: ,,Financiële gronden mogen nooit een reden zijn om een studie te kiezen.''