The Nits

De titel van de nieuwe Nits-cd, 1974, is niet uit de lucht gegrepen. 1974 is het oprichtingsjaar van deze Amsterdamse band, die zijdelings van trends in pop, rock en elders zijn gangetje gaat. Voor de gelegenheid is toetsenman Robert-Jan Stips teruggekeerd. Zijn invloed laat zich onder meer gelden in transparante instrumentaties, die ondanks het elektronische karakter prettig organisch aandoen. Het is of zijn komst, of anders de naderende verjaardag, een hernieuwd elan heeft wakker geroepen in zanger-gitarist Henk Hofstede en drummer Rob Kloet. De opening With Used Furniture We Make A Tree, waarin recente Nederlandse fenomenen als TMF, LPF en Dance Valley aan de orde komen, zou met zijn banjopartij kunnen doorgaan voor een alternatief soort Americana. Maar het is de steeds geniepig wisselende achtergrond die het nummer zijn bijna hallucinerende kracht geeft.

Het verwijt van gekunsteldheid, dat The Nits nogal eens aangewreven wordt, zet men slim om in een pluspunt. Zo klinkt de `autotuner' die af en toe op Hofstedes stem wordt losgelaten als een sterke vondst. De muziek van de Nits, die een lastig te betrappen melancholie ademt, is 8 januari te horen op het Groninger Eurosonic-festival.

The Nits: 1974 (Werf Records) distr. PIAS

    • Jacob Haagsma