Serviërs eisen deel Kosovo op

De Kosovo-Serviërs hebben een eigen territoriale entiteit en aldus de opdeling van Kosovo geëist.

De `Gemeenschap van Kosovo-Servische gemeenten' stelde een zogenoemde `Sint Nicolaas Verklaring' op, genoemd naar de heilige wiens feestdag vandaag op de orthodoxe kalender staat. In die verklaring wordt de decentralisatie van Kosovo geëist, evenals de instelling van Servisch zelfbestuur in de regio in Noord-Kosovo die de Serviërs voor zichzelf opeisen. De opdeling van Kosovo zou de Serviërs die in 1999 na de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië en de instelling van een VN-bestuur uit Kosovo zijn verdreven of gevlucht, in staat stellen ,,onmiddellijk en massaal'' terug te keren, ze zou de Serviërs vrijheid van beweging geven en ze zou de afschaffing betekenen van de ver uit elkaar liggende ,,getto`s'' waar de nog in Kosovo wonende Serviërs nu opgesloten zitten.

De Kosovo-Serviërs wijzen in de verklaring opnieuw de door de VN-chef Harri Holkeri gepresenteerde ,,Richtlijnen voor Kosovo'' van de hand. Dat document, deze week gepresenteerd en door de Veiligheidsraad van de VN aangenomen, somt de voorwaarden ten aanzien van de mensenrechten, de democratisering en de privatisering op waaraan Kosovo moet voldoen voordat kan worden onderhandeld over de toekomstige status van de regio.

Voor de Kosovo-Serviërs zijn de richtlijnen van Holkeri taboe, omdat ze ze zien als een nieuwe stap in de richting van de volledige onafhankelijkheid van Kosovo.