`Rijk moet meedoen aan Zuidas'

Amsterdam wil samen met het rijk een onderneming oprichten voor de ontwikkeling van de Zuidas, een groot kantorenproject langs de zuidelijke ringweg van de hoofdstad. In de NV zou de hoofdstad en het rijk ieder voor 50 procent risicodragend moeten deelnemen, zo maakte de gemeente bekend.

De samenwerking richt zich op het zogeheten dokmodel, waarbij de ringweg en de spoorlijnen onder de grond komen en kantoren en woningen daarboven.

Op 21 januari overlegt Amsterdam met het rijk over de Zuidas. Tijdens een werkbezoek van een kabinetsdelegatie op 20 november heeft minister Zalm van Financiën aangegeven ,,in principe'' te willen participeren, onder voorwaarde dat private partijen meedoen en dat het rijk geen hap uit de lopende begroting hoeft te nemen. ,,Ik verwacht niet dat het rijk in januari nee zegt'', aldus wethouder D. Stadig (Stedelijke Ontwikkeling).

Na instemming van de betrokken ministers (Financiën, Verkeer en Waterstaat en VROM) zal het komende jaar een ondernemingsplan en financieel verantwoorde exploitatie worden uitgewerkt. Ook de deelname van banken en de provincie Noord-Holland komt hierin aan bod. In de loop van 2005 nemen gemeente en rijk een definitief besluit over de aanleg van de dokvariant.

Volgens Stadig zijn de gemeente en de betrokken bewindslieden het erover eens dat het dokmodel het beste is, ondanks de hogere kosten (circa 10 miljard euro voor de komende twintig jaar).

Het alternatief is het veel goedkopere dijkmodel (2 tot 3 miljard euro), waarbij de snelweg en de spoorlijnen op een dijklichaam komen en er veel minder ruimte is voor woningen en kantoren.

,,Het dokmodel is van nationaal belang'', aldus Stadig. ,,Door iets van de Zuidas te maken kan Amsterdam blijven concurreren met Londen, Parijs en Frankfurt en ondernemingen hiernaartoe trekken.'' Het gebied ligt vlakbij het toekomstige knooppunt van de HSL en de Noord-Zuidlijn en niet ver vanaf Schiphol en het centrum van Amsterdam.

De ministerraad moet nog besluiten over de samenwerking met de hoofdstad. Premier Balkenende brengt half januari een werkbezoek aan Amsterdam als voorbereiding voor de kabinetsbeslissing. Het Centraal Planbureau kwam deze week met een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat het project zeshonderd miljoen tot één miljard euro kost en geen extra werkgelegenheid oplevert. De infrastructuur wordt te duur en de nieuwe kantoren vormen een bedreiging voor de bestaande kantorenmarkt. Het CPB vindt dat Amsterdam goedkopere alternatieven moet ontwikkelen.