Plannen Nijs voor toelating

Vanaf september 2004 wil staatssecretaris Nijs experimenteren met de volgende maatregelen voor toelating tot het hoger onderwijs:

1. Lagere eigen bijdrage van de student

(gedeeltelijke) kwijtschelding van collegegeld bij studies die tekort op de arbeidsmarkt kunnen oplossen

extra studiefinanciering voor studenten die eerst een `bijspijkerprogramma' voor dergelijke studies moeten volgen.

2. Hogere eigen bijdrage van de student

voor deeltijd- en duale opleidingen, wegens extra inzet personeel

voor opleidingen met extra voorzieningen, bijvoorbeeld onderwijs door toponderzoekers.

3. `Talent search': nieuwe selectievormen

gestandaardiseerde toelatingstesten: toetsing op motivatie, kennis, vaardigheden en inzicht

meer brede bacheloropleidingen naar model van University College Utrecht en verdere ontwikkeling van honour programs voor slimme studenten.