Pas verschenen: Non-Fictie

Daniel R. Horst: De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584. 392 blz. euro 49,95

Dat oorlogspartijen propaganda verspreiden is geen nieuws, maar de eerste keer dat dit doelbewust en op grote schaal gebeurde was tijdens de Opstand van de Nederlanden tegen de koning van Spanje. Een stroom van spot- en nieuwsprenten, versjes en partijdige liedboeken kwam van de persen en sterkte het moreel der opstandelingen. Dit boek biedt een uitvoerig becommentarieerd overzicht van die publicaties.

Joost Rosendaal: Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795. Vantilt, 735 blz. euro 39,90

Doorwrochte studie over een vrij onbekende, maar dramatische periode uit de Nederlandse geschiedenis, toen duizenden patriotten door Pruisisch/Orangistisch geweld gedwongen werden het land te verlaten. Deze politieke vluchtelingen leefden zeven jaar in ballingschap en maakten van zeer nabij het begin van de Franse Revolutie mee.

Peter de Graeve: Friedrich Nietzsche: chaos en [ver]wording. SUN, 303 blz. euro 24,50

Vlaamse filosoof, gepromoveerd op Heidegger, werpt zich op Nietzsche en zoekt de verborgen sleutels van zijn leer. De Graeve leidt de lezer naar `een filosofie van de bedachtzaamheid' die Nietzsche `tot in waanzin toe' gedreven heeft.

Juliette Roding e.a.: Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1800. Primavera Pers 318 blz. euro 36,–

Nederland importeerde en exporteerde in de vroegmoderne tijd vrijwel alles wat er in de wereld te koop was. Ook kunst en in het kielzog daarvan vertrokken kunstenaars naar het buitenland. In Engeland werkten Nederlandse schilders, architecten, tuinontwerpers en meubelmakers. Deze bundel geeft een mooi inzicht in hun werk en in de rol van hun opdrachtgevers.