Parlement maakt aanleg spoortunnel Delft mogelijk

De Tweede Kamer steunt een reservering van 344 miljoen euro vanaf 2010 om de aanleg van een spoortunnel in Delft mogelijk te maken. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 drukten het voorstel door, tegen de zin van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat).

Peijs had maandag in een overleg met de Kamer al aangekondigd dat ze niets zag in een spoortunnel onder het hart van Delft. Zo'n tunnel is volgens haar niet echt dringend nodig. De minister zei dat er door de bezuinigingen ook geen geld was voor de reservering.

Peijs zei dat ze zich niet nu al wilde laten vastpinnen op investeringen. Zij had liever pas volgend jaar, bij de behandeling van de begroting voor 2005, geld vrijgemaakt voor de spoortunnel. De door de Kamer afgedwongen reservering kan betekenen dat Delft, dat met succes naarstig op zoek is gegaan naar externe financiers, in 2007 met de aanleg van de tunnel kan beginnen.

Ook een motie van CDA, VVD en LPF om een proef te beginnen met dubbeldekssnelwegen haalde tegen de zin van Peijs in een meerderheid. De drie partijen verwachten dat dubbeldekswegen een oplossing kunnen zijn voor het fileprobleem en vroegen een bedrag van 15 miljoen euro voor een proef met dergelijke wegen. Volgens de minister is dat bedrag ontoereikend. Bovendien, zo zei ze, begint al een soortgelijke proef op de A27 tussen Utrecht en Breda. Het Kamerlid Hofstra (VVD) zei te verwachten dat door een tolheffing alsnog voldoende geld vrij gemaakt kan worden om de proef te doen.

De Kamer wil gemeenten en provincies verplichten om `gedoogbeschikkingen' over milieuzaken op internet beschikbaar te stellen. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) raadde de Tweede Kamer dit ten sterkste af, maar een meerderheid van SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD steunde een een voorstel van het Kamerlid Van der Ham (D66), die vond dat burgers het recht hebben op die informatie. Van Geel betreurde het dat nota bene twee regeringspartijen zich op deze manier weinig aantrekken van het regeerakkoord.