Overheidstekort daalt weer licht

Het tekort op de begroting is afgelopen maand gedaald van 2,7 procent van het bruto binnenlands product naar 2,4 procent. Het tekort bedroeg eind november 11,1 miljard euro, een maand eerder was dat nog 12,5 miljard euro.

Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Financiën over de zogenoemde 12-maandscijfers. Met alleen nog de decembermaand te gaan lijkt het tekort op de begroting maximaal rond de 2,7 procent uit te zullen komen. Dat is nog altijd 0,3 procentpunt hoger dan het kabinet op prinsjesdag nog verwachtte.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde eerder deze maand dat het saldo dit jaar op 3 procent zou uitkomen en volgend jaar zou oplopen tot 3,25 procent van het bruto binnenlands product. Zalm zei deze week in een debat met de Kamer er vanuit te gaan dat het tekort dit jaar ruim onder de 3 procent zal blijven. Ingewijden melden dat de minister inmiddels ook voor 2004 uitgaat van een tekort van rond de 2,7 procent. De Nederlandsche Bank voorspelde afgelopen woensdag in zijn kwartaalbericht ook dat het tekort in 2004 de drie procent niet zal overstijgen.

In het debat over de Najaarsnota plaatsten diverse fracties vraagtekens bij Zalms inschatting van het tekort. Door tegenvallende belastinginkomsten als gevolg van het slechte economische tij was het tekort de laatste maanden razendsnel opgelopen. Begin dit jaar bedroeg het tekort 0,9 procent (6 miljard euro). Zalm zei juist op basis van die belastinginkomsten er vanuit te gaan dat Nederland niet in strijd zal handelen met de Brusselse begrotingsregels, die een tekort van 3 procent of meer verbieden.