Ongestrafte sabotage

Het is een grote nederlaag voor justitie dat ze de mensen die werden opgepakt bij de sabotage van nertsboerderijen nabij Putten onverrichter zake moest vrijlaten. Er kon niet bewezen worden dat degenen die waren opgepakt ook zelf aan de sabotage hadden meegedaan. Dierenbevrijders en dierenactivisten die transportcentra in brand steken en die boeren, proefdieronderzoekers en Kamerleden en hun familieleden bedreigen en terroriseren, zijn zo geraffineerd dat ze er zelden voor worden gestraft. De dierenbevrijders worden in Engeland opgeleid tot ware sabotageprofessionals. Daar leren ze trucs, zoals het verwisselen van sporen. Zo nemen ze genetisch materiaal van onschuldige personen mee uit zwembaddouches.

Vooral na het incident in Putten hebben nertsfokkers hun vertrouwen in de justitie verloren. Op grond van eigen speurwerk kon een nertsfokker de politie tippen over een ophanden zijnde aanslag op boerderijen, maar daarna ging het alsnog mis en ontstond een veldslag tussen boeren en saboteurs. De politie was bijtijds gewaarschuwd, maar arriveerde te laat. Dergelijke blunders zijn een aanmoediging tot eigenrichting van degenen die worden getroffen. Het is ook onverklaarbaar dat in 2002 een speciaal onderzoeksteam van justitie werd opgeheven vlak nadat het via een telefoontap een gesprek had opgevangen waarin twee dierenactivisten in januari van dat jaar een mogelijke moord op LPF-leider Pim Fortuyn bespraken.

Helaas genieten de dierenactivisten sympathie voor hun illegale activiteiten onder mensen die het beste met dieren menen voor te hebben. Toch is het opengooien van de kooien wreed voor de nertsen, die in het wild niet kunnen overleven. Nertsenfokkerij is een tamelijk willekeurig doelwit. Op grond van nieuwe regelgeving zitten nertsen ruimer in hun kooi dan kippen, varkens of kalveren. Dierenactivisten konden ook op steun rekenen van sympathisanten, van hoog tot laag. Ex-staatssecretaris Joop van der Reijden liet het Dierenbevrijdingsfront tippen over ophanden zijnde acties van justitie. En dan bleek uit onderzoek van deze krant dat er talloze gelijktijdige of historische verbindingen zijn tussen illegale dierenactivisten en nette organisaties als de Dierenbescherming of GroenLinks.

Het wordt tijd dat justitie meer werk maakt van onderzoek naar dierenactivisme. Dierensaboteurs worden in Groot-Brittannië met succes aangepakt met consistent, gespecialiseerd politieonderzoek, maar in Nederland hebben ze vrij spel. Om te beginnen zou justitie het professionele opsporingsteam in volle glorie moeten herstellen. Het is niet nodig om extra antiterreurwetten tegen dierenactivisten aan te nemen. De definities in de bestaande wetgeving zijn duidelijk genoeg. Er is onderscheid tussen een demonstrant die zich aan een hek vastketent en iemand die een transportcentrum in brand steekt. Dierenorganisaties horen zich van terreurdaden te distantiëren, zonder meteen elke demonstrant uit de organisatie te zetten. De activisten hebben met hun sabotages te veel succes.