Nederlanders steunen Tabakswet

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking steunt de nieuwe Tabakswet, blijkt uit onderzoek van het NIPO, dat vanmorgen werd bekendgemaakt door de opdrachtgever, de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro). De Tabakswet, van kracht vanaf 1 januari, bepaalt onder meer dat roken op werkplekken niet mag. Van de Nederlandse bevolking vindt 62 procent dat de Tabakswet noodzakelijk is om de gezondheidsschade door meeroken te verminderen. Vier op de vijf Nederlanders vinden dat meeroken hinderlijk is en zijn zich ervan bewust dat meeroken schadelijk voor de gezondheid is. Driekwart van de Nederlanders vindt dat werknemers hun werk rookvrij moeten kunnen doen.