Kamer wijst bezuiniging op Kamer af

De Tweede Kamer heeft een bezuiniging van 5,5 miljoen euro op haar eigen begroting, die minister Remkes (Binnenlandse Zaken) wilde opleggen, verworpen.

Alleen de fracties van D66 en VVD stemden nagenoeg volledig voor de bezuiniging.

Dit bleek vannacht bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Voorzitter Weisglas (VVD) had namens het presidium van de Kamer een amendement ingediend op de aanvullende begroting van de Kamer voor 2003. In tegenstelling tot de bezuiniging die Remkes wilde, claimde Weisglas extra geld, onder meer om de beveiliging in een nieuwe pand aan het Plein te kunnen betalen. De fracties van CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, en de LPF en de leden Van der Ham (D66), Rijpstra en Weisglas (beide VVD) stemden voor dat amendement.

Weisglas dacht de extra gevraagde 1,7 miljoen dit jaar niet echt nodig te hebben – de Kamer houdt meestal geld over – maar hij wilde op principiële gronden niet toegeven aan de wens van Remkes. ,,De Kamer controleert de regering, en de gecontroleerde kan de controleur geen bezuiniging opleggen'', zei Weisglas, die bij hoge uitzondering zelf het woord voerde in de Tweede Kamer.

De afgelopen weken ontstond een hevige discussie tussen Weisglas, Remkes en het Kamerlid De Grave (allen VVD). Die laatste vond dat ook de Kamer in deze economisch zware tijden moest bezuinigen. Ook Remkes wilde dat de Kamer per saldo zo'n 1,7 miljoen euro zou bezuinigen op haar budget voor dit jaar (circa honderd miljoen euro).

Volgens Remkes was het door hem gevraagde bedrag ,,alleszins redelijk''. De Kamer zou volgens hem ook niet in problemen komen, omdat ze waarschijnlijk dit jaar, zoals alle jaren, geld overhoudt. En mocht de Kamer toch geld tekortkomen voor de beveiliging van het nieuwe pand, dan zou de minister wel bijspringen.

Weisglas, gesteund door de fractiewoordvoerders van PvdA, GroenLinks, SP en CDA, weigerde echter van zijn principiële punt af te stappen. Hij stelde dat de Kamer uitgaven moet betalen uit de eigen begroting en dat ze niet financieel afhankelijk mag zijn van de minister van Binnenlandse Zaken.

VVD en D66 noemden het redelijk dat de Kamer zou bijdragen aan de miljardenbezuinigingen van het kabinet. Bovendien wezen deze fracties er op dat het amendement van Weisglas geen financiële dekking bevatte. ,,En amendementen die niet gedekt zijn steunen wij principieel niet'', zei VVD'er Van Beek.