Islamitische scholen komen in Europa weinig voor

De Nederlandse overheid geeft subsidie aan 41 islamitische scholen, waaronder 39 basisscholen. Door de vrijheid van onderwijs, die in 1917 is ingevoerd. heeft iedereen het recht om een school te stichten met overheidsgeld, zodra zij kunnen aantonen dat er behoefte aan is. Het geloof dat die school uitdraagt, is geen zaak van de overheid.

Deze `onderwijspacificatie' waarmee begin vorige eeuw de schoolstrijd tussen socialisten, liberalen en confessionelen werd beslecht is uniek in Europa. Daardoor ligt het aantal islamitische scholen in andere West-Europese landen veel lager dan in Nederland.

Omringende Europese landen kennen niet altijd door de overheid gefinancierd bijzonder onderwijs. In Frankrijk, waar ouders slechts kunnen kiezen tussen openbare of vrijwel altijd katholieke particuliere scholen, bestaan sinds kort twee islamitische scholen, één voor basis- en één voor voortgezet onderwijs. Beide scholen zijn particulier, maar krijgen geld van de overheid. Ze moeten zich daardoor aan strenge regels houden: zo is `godsdienst' in het voortgezet onderwijs uitsluitend een keuzevak.

Duitsland kent evenmin een stelsel waarin islamitische scholen makkelijk gesticht kunnen worden. Veruit de meeste kinderen gaan naar de dichtstbijzijnde openbare school. Shoppen van ouders komt bijna niet voor.

Sommige Duitse deelstaten bieden islamlessen aan op openbare scholen, hoewel er wel bijzonder onderwijs bestaat. In Berlijn en München staan door de overheid gefinancierde islamitische basisscholen. Ook bestaan er nog enkele particuliere scholen, zoals de wegens vermeend fundamentalisme omstreden König Fahd Akademie in Bonn.

Engeland kent net als Nederland een stelsel van bijzonder en openbaar onderwijs. Desondanks zijn er maar vier islamitische scholen: twee basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs.

In België betekent bijzonder onderwijs in de praktijk vooral rooms-katholiek onderwijs. Het openbaar onderwijs biedt wel islamlessen aan. In Oostenrijk bestaat min of meer hetzelfde systeem. Ook daar krijgen islamitische kinderen islamlessen op openbare scholen.