Iran en IAEA tekenen akkoord

Iran heeft gisteren in Wenen een overeenkomst met het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) ondertekend die de organisatie machtigt zijn nucleaire installaties zonder vooraankondiging en indringend te inspecteren. De Verenigde Staten, die Iran beschuldigen van een geheim kernwapenprogramma, noemden de ondertekening van het Additionele protocol van het Non-proliferatie verdrag (NPV) ,,een nuttige stap in de juiste richting''. Iran zelf, dat volhoudt dat zijn nucleaire programma zuiver vreedzaam is, sprak van een ,,historisch'' akkoord.

Volgens Washington zal het nog jaren duren voor de wereld er zeker van kan zijn dat Iran de waarheid spreekt over zijn atoomprogramma. Het kondigde aan erop te zullen toezien dat dat Teheran zijn nieuwe verplichtingen nakomt.

Irans ambassadeur bij het IAEA, Ali Akbar Salehi, zei in Wenen dat Teheran wil verzekeren dat dat elk aspect van zijn programma open is voor onderzoek. ,,Wij zullen geen steen op de andere laten'', zei hij.

IAEA-chef Mohamed ElBaradei zei te hopen dat het Iraanse parlement het protocol zo snel mogelijk zal ratificeren. ElBaradei prees Iran omdat het in oktober al verdachte installaties voor inspectie heeft opengesteld die tot dan verboden terrein voor de inspecteurs waren, alsof het protocol al van kracht was. Hij zei dat deze inspecties Irans geclaimde vreedzame intenties nog niet hebben bevestigd of ontkracht. Overigens bleek uit stukken die Iran in oktober overdroeg in het kader van zijn nieuwe medewerking dat het land 18 jaar lang het NPV had geschonden.

Iran ging er in oktober mee akkoord het additionele protocol te ondertekenen na zware druk van met name de VS, die Iran hoe dan ook in hun `As van het Kwaad' hebben opgenomen, maar ook andere westerse landen. Drie Europese landen, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, slaagden er uiteindelijk in een ongekende gezamenlijke missie in de Iraanse leiders te overreden met het IAEA mee te werken. Iraanse conservatieve groepen keerden zich fel tegen dergelijke `concessies aan het Westen', maar Opperste leider ayatollah Ali Khamenei heeft in dit geval vooralsnog de kant gekozen van de pragmatici die Iran niet verder in het isolement willen laten afglijden.