Hi there

Behoefte om dit jaar wat extra kerstgroeten te versturen? Dan hier een leuke aanbieding die vanochtend ongevraagd via e-mail op de burelen belandde. Twee cd's voor slechts 399 euro, waarop in totaal 4 miljoen particuliere en 275.000 zakelijk adressen zijn vermeld. Een koopje zeker omdat de cd's ook nog eens software bevatten om de ongevraagde e-mail gebruiksvriendelijk te versturen.

Spam dus om gemakkelijk spam te versturen.

Jammer dat Eliot Spitzer niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt. De openbare aanklager van de staat New York heeft zich na de boekhoudfraude en de malversaties bij beleggingsfondsen in Amerika nu ook op spam gestort. Een zakenman uit Colorado, behorend tot 's werelds grootste producenten van ongewenste e-mail, kreeg gisteren een claim van 20 miljoen dollar aan zijn broek. Microsoft, die een val voor de pillen- en pornokoning had opgezet, claimt ook nog eens 18,8 miljoen voor de geleden schade. De 8.000 e-mails die Microsoft heeft onderschept, bevatten volgens de weinig buigzame Spitzer maar liefst 40.000 frauduleuze gegevens. Variërend van valse afzenders tot misleidende informatie. En die zijn elk goed voor 500 dollar boete.

Ook president Bush zit niet stil: begin deze week tekende hij nog een anti-spamwet die overtreders celstraf en miljoenenboetes in het vooruitzicht stellen. Deskundigen vragen zich af of de wet effectief zal werken, maar in Amerika wordt tenminste iets ondernomen. In Nederland is het rustig aan het front, hoewel de economische schade vergelijkbaar zal zijn. Inmiddels bestaat ruwweg de helft van het elektronisch berichtenverkeer uit spam: computers raken verstopt, effectieve filters houden ook keurige post tegen en menig kantoorklerk besteedt het eerste kwartier van zijn werkdag aan het verwijderen van virtuele, maar oneerbare voorstellen. De Europese Commissie becijfert de schade voor dit jaar in Europa op 2,5 miljard euro.

Desondanks wil minister Donner het versturen van spam buiten het strafrecht houden. Volgens hem biedt een strenge telecomwet de toezichthouder Opta voldoende middelen om hard op te treden. Donner wil ook dat de Opta als meldpunt optreedt, maar klachten van consumenten worden daar niet behandeld.

Gezien de buitenlandse afkomst van verreweg de meeste spam kunnen wellicht ook Nederlandse ingezetenen profiteren van de harde aanpak van onder andere Spitzer. Dat zou een dagelijkse besparing van irritatie opleveren. Eén nadeel resteert dan: wie daarna nog onheuse voorstellen op zijn scherm krijgt, moet bij zijn collega's met een heel goed verhaal komen.

    • Erik van der Walle