Crisis in Raad van commissarissen Stadion Feijenoord

Uit onvrede over de houding van de sportclub Feyenoord zijn alle leden van de Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord afgetreden. De zes toezichthouders kwamen tot deze beslissing nadat ze gezelschap van een bestuurslid van de sportclub Feyenoord hadden gekregen. De Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord biedt plaats aan zeven personen. De sportclub Feyenoord, de amateurtak van de vereniging, wilde de openstaande vacature graag invullen. De Raad van Commissarissen wilde daar niet aan meewerken en sprak van belangenverstrengeling. De sportclub heeft al een meerderheidsbelang in het stadion door het bezit van 52 procent van de aandelen. De leiding van Sportclub Feyenoord trok zich evenwel niets van de kritiek aan en benoemde iemand uit de eigen organistatie als lid van de Raad van Commissarissen. De overige zes leden traden vervolgens af.