Bonus apotheker niet voor minister

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) moet stoppen met het extra afromen van de bonussen en kortingen die apothekers bij de farmaceutische groothandel en bij fabrikanten bedingen. Dit heeft de rechter gisteren bepaald in de bodemprocedure die apothekers en apotheekhoudende huisartsen tegen hem hadden aangespannen.

De maatregel om de inkoopvoordelen van apothekers financieel aan te pakken, werd eerder dit jaar ingesteld. Dat zou dit jaar 115 miljoen euro en volgend jaar 432 miljoen euro aan besparingen op de uitgaven voor medicijnen moeten opleveren. De apothekersorganisatie KNMP en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vochten voor de rechter de maatregel aan maar kreeg in een kort geding geen gelijk van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Daarop spanden beide organisaties in augustus een bodemprocedure aan.

Gisteren oordeelde het rechtscollege dat de tariefmaatregel in strijd is met de Wet Tarieven Gezondheidszorg. Het probleem zit in de vangnetregeling voor gedupeerde apothekers. Om te voorkomen dat apothekers, bij wie de tariefverlaging hoger uitvalt dan hun inkoopvoordelen, niet langer kostendekkende geneesmiddelen kunnen leveren, was een individuele correctie in de tarieven opgenomen.

Het rechtscollege acht dit strijdig met de wet omdat hierdoor de maximumtarieven voor medicijnen overschreden kunnen worden. De apothekerorganisatie is blij met de uitspraak. Het toont volgens haar aan dat de tariefmaatregel ,,een gammele constructie was''.

Naar verwachting moet Hoogevorst nu terugvallen op een eerder genomen tariefmaatregel, de oude `claw-back-regeling', waarbij apothekers 6,8 procent van de inkoopprijs terugbetalen aan de zorgverzekeraars. De KNMP wil nu met Hoogervorst om de tafel om te voorkomen ,,dat volgend jaar de begroting van de uitgaven voor medicijnen wordt overschreden''. De apothekers zijn bereid om over het verlagen van de medicijnprijs met zo'n 30 procent te praten. Hoogervorst zag tot nu toe meer in zijn plan, dat in 2005 wordt ingevoerd, om alleen nog het goedkoopste geneesmiddel van een werkzame stof te vergoeden.

Medicijnen worden geclusterd op basis van hun werking. Voor elk cluster wordt alleen nog de goedkoopste variant vergoed. Wil de patiënt, als dat niet medisch noodzakelijk is, toch een duurder middel, dan moet hij dat verschil straks zelf bijbetalen. Verder wil Hoogervorst dat zorgverzekeraars de inkoop van medicijnen kunnen overnemen van apothekers.