Berlioz (1)

Rob Zuidam maakt een vergissing in zijn artikel over Berlioz (Cultureel Supplement, 12 december). Anders dan Berlioz heeft Beethoven wel degelijk voet op Nederlandse bodem gezet, tweemaal zelfs. In het najaar van 1781 – Beethoven was toen ruim tien jaar – is hij met zijn moeder vanuit hun woonplaats Bonn de Rijn afgezakt naar Rotterdam. Over hun verblijf daar is weinig meer bekend dan dat zij de Nederlanders nogal op de penning vonden en het gevoel hadden afgezet te zijn. Een tweede bezoek moet Beethoven twee jaar later aan Nederland hebben gebracht. Op 23 november 1783 vond een concert plaats in het Stadhouderlijk Kwartier in Den Haag. Uit de afrekening ten behoeve van Stadhouder Willem V blijkt dat aan ,,Monsieur Beethoven, forte piano'' wegens ,,Geassisteerde Musick aan Hoof'' 63 gulden werd uitbetaald. Nadien zijn van Beethoven inderdaad geen bezoeken aan Nederland bekend.

    • Piet Wackie Eysten