Arbeidstijden worden soepeler

Het kabinet wil de wettelijke bepalingen over het maximaal aantal werkuren en de nachtarbeid vereenvoudigen. De regels over het verrichten van overwerk kunnen zelfs uit de wet. Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag voorstellen over vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorstellen vloeien voort uit afspraken die al waren gemaakt door het eerste kabinet-Balkenende. Nederland sluit zo beter aan op de internationale normen.