VN voorzien Afrika-crisis vredesmissies

De Verenigde Naties vrezen dat ze volgend jaar niet over voldoende VN-militairen kunnen beschikken voor vredesmissies in Afrika.

De Franse onder-secretaris-generaal Jean-Marie Guehenno, verantwoordelijk voor vredesoperaties, waarschuwde gisteren voor een dreigende crisis.

Hij zei dat de VN hun vredesmissies volgend jaar niet kunnen uitvoeren als lidstaten niet snel besluiten om daaraan bij te dragen. ,,Ik weet dat zulke beslissingen tijd vergen'', zei Guehenno. ,,Daarom luid ik de alarmbel alvast maar nu.''

Guehenno toonde er alle begrip voor dat ,,veel NAVO-landen zich overbelast voelen door hun aanwezigheid op de Balkan, in Afghanistan en Irak''. Maar hij drong erop aan de conflicten in Afrika niet te laten voortetteren. ,,Afrika stabiel maken is in het belang van de hele wereld, niet alleen van de landen die direct betrokken zijn.''

Van de 43.500 VN-militairen die dit jaar deelnemen aan in totaal veertien vredesmissies, zijn er 30.600 in Afrika actief: in Congo, Sierra Leone, Liberia, de Westelijke Sahara en in het grensgebied van Eritrea en Ethiopië.

Daar komen volgend jaar naar verwachting nog enkele missies bij. In Soedan is een vredesakkkoord in de maak dat voorziet in een VN-operatie. Voor het vredesproces in Burundi heeft de Afrikaanse Unie gevraagd om steun van de VN. En VN-secretaris-generaal Kofi Annan wil dat de waarnemersmissie in Ivoorkust ook tot volwaardige vredesmissie wordt uitgebreid. Daarvoor zijn in totaal ten minste 10.000 VN-militairen extra nodig. De VN zijn al achter op schema bij het opbouwen van een troepenmacht voor Liberia van 15.000 man.

Sinds de troepenmacht van de VN in 1993 een recordomvang had met 78.700 manschappen in ondermeer het voormalige Joegoslavië, Cambodja en Somalië, zijn de bijdragen in geld en mankracht aan vredesmissies gestaag gedaald. Westerse landen laten de vredesoperaties in Afrika steeds meer over aan Afrikaanse landen zoals Nigeria, Kenia en Ghana en aan ontwikkelingslanden als Bangladesh, India en Pakistan. Maar volgens Guehenno is assistentie van de rijke landen onmisbaar, al is het alleen maar omdat zij beschikken over de meest geavanceerde apparatuur. Nederland heeft vorige maand een transportschip naar Liberia gestuurd dat wordt ingezet als ziekenhuis voor VN-militairen en voor troepenvervoer.

De Verenigde Staten die de vredesoperaties van de VN voor 27 procent bekostigen, vinden dat het aantal vredesmissies beperkt moet blijven.