Veerman: reductie quota niet acceptabel

Minister Veerman (Landbouw en Visserij) heeft gisteren bij aankomst in Brussel voor het Europese visserijberaad meteen al duidelijk gemaakt dat de voorgestelde vermindering van de vangstquota voor tong en schol met 40 procent voor hem onacceptabel is. ,,Dat ligt buiten ons bereik'', aldus de Nederlandse bewindsman.

Het Italiaanse EU-voorzitterschap en Europees Commissaris Fischler voor Landbouw en Visserij legden gisteren bij het begin van de onderhandelingen over de visserijquota voor 2004 een eerste compromisvoorstel voor aan de vijftien lidstaten van de Europese Unie. Het voorstel gaat over de langjarige herstelplannen voor kabeljauw en heek.

De voorzitter en Fischler zijn bereid een aantal beheersmaatregelen te laten vallen die lidstaten verwerpen als te bureaucratisch. Wel willen de voorzitter en Fischler de visinspanningen beperken door een Europees regime van beperkte zeedagen op te leggen.

De Franse minister Gaymard maakte al duidelijk dat hij zo'n regime voor wateren in de oostelijke Kanaalzone, waar veel Franse vissers actief zijn, niet wenst. ,,Dit is een speciaal gebied en moet niet worden gelijkgesteld aan de Noordzee'', aldus Gaymard. Zijn Ierse collega, Dermot, hield een soortgelijk pleidooi voor de Ierse Zee. Nederland kent al langer een zeedagenregime, dat de controle op de visserij-inspanning vergemakkelijkt.

Minister Gaymard wilde niet vooruitlopen op het eindresultaat van de onderhandelingen. ,,We staan nog maar aan het begin en er is een lange weg te gaan.'' De Groene Duitse minister Künast noemde de situatie rond de kabeljauw bijzonder slecht. Volgens haar is eigenlijk een stop op kabeljauwvisserij nodig ,,maar daarvoor is geen meerderheid''.

Minister Veerman maakte duidelijk dat schol en tong voor de Nederlandse kottervissers heel belangrijk zijn. ,,De sociaal-economische situatie in gemeenschappen als Urk, Den Helder, IJmuiden, Stellendam en Goederee komt zwaar onder druk als de plannen van Fischler onverkort doorgaan'', zei hij gisteren. Hij zei bereid te zijn tot onderhandelen, maar wilde niet aangeven tot hoever hij wil gaan.

Het voorzitterschap en eurocommissaris Fischler hebben intussen bilaterale gesprekken gevoerd met alle ministers om de grenzen van het mogelijke af te tasten. Diplomaten verwachten dat de onderhandelingen in elk geval tot in de nacht doorgaan.

    • Hans Buddingh'