Vanaf 2004 `rijbewijs' voor rollators

Vanaf 2004 komen rollatorgebruikers in aanmerking voor een `rollatorrijbewijs'. Zorgverzekeraar VGZ gaat samen met de aangesloten thuiszorgorganisaties en het Eindhovense Bosman, de leverancier van de 7.000 rollators die VGZ jaarlijks verstrekt, vaardigheidstrainingen verzorgen. Iedereen die een nieuwe rollator aanschaft, heeft recht op de training.

VGZ zegt dat rollatorgebruikers ,,geen waarde'' moeten hechten aan het bewijs dat de deelnemers krijgen als zij de training met goed gevolg doorlopen. Zij die een rollator aanschaffen en belangstelling hebben – de training is niet verplicht – krijgen in groepjes van vijf tot tien personen les in het verpleeg- of verzorgingstehuis waar zij wonen. Tijdens de training, die één tot anderhalf uur duurt, krijgen de deelnemers een ,,stukje theorie over het apparaat'' en worden veelvoorkomende problemen aangekaart. Een praktijktraining is de afsluiting.

,,Hoe minder mensen vallen, hoe beter het voor die mensen is en hoe minder zorgkosten we met z'n allen moeten betalen'', aldus een woordvoerder van VGZ.

VGZ en Bosman haken in op het rapport `Ongevallen met rollators' van de stichting Consument en Veiligheid, waarin letsel door rollatorgebruik onder de loep werd genomen. Naar schatting bezoeken jaarlijks 1.000 ouderen de afdeling Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis als gevolg van een rollator-ongeval. Gebruikers hebben aangegeven nauwelijks advies te krijgen van de zorgverzekeraar bij de aanschaf van een rollator. Uit het onderzoek blijkt dat het onveilige ontwerp van sommige rollators en slecht onderhoud oorzaken zijn van ongelukken. Daarnaast worden ongevallen met rollators veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals stoepen en door slechte afstemming van de rollator op de gebruiker.