Toch extra geld voor Lubbers

Er gloort weer hoop voor oud-premier Lubbers, die tegenwoordig aan het hoofd staat van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). Twee weken geleden probeerde Lubbers, naar het leek tevergeefs, in Nederland meer geld los te krijgen voor zijn organisatie. Bij zijn CDA-partijgenote Van Ardenne, minister van Ontwikkelingssamenwerking, kreeg hij nul op rekest. De minister vindt dat Lubbers ,,zijn zaakjes'' niet op orde heeft en weigert om elk jaar de gaten op de begroting van UNHCR te vullen.

Lubbers sprak echter ook met de Tweede Kamer en betoogde dat UNHCR meer geld nodig heeft, nu er meer vluchtelingen in hun regio van herkomst worden opgevangen. Die bereiken landen als Nederland niet langer. De Kamer toonde zich hiervoor ontvankelijk, zo bleek gisteren tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er liggen nu twee amendementen voor. Een daarvan, van de CDA'er Eurlings,lijkt op een ruime meerderheid in de Kamer te kunnen rekenen. Het amendement bepleit vijf miljoen euro extra voor UNHCR in te ruimen op de begroting. Dit geld zou volgens Eurlings gehaald kunnen worden uit een fonds voor ontwikkelingsgerichte activiteiten van bedrijven. De beschikbare bedragen voor dit fonds zijn de afgelopen jaren niet volledig gebruikt. Van Ardenne verzet zich tegen dit amendement, omdat ze juist het bedrijfsleven nauwer wil betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.