Polen moeten land verlaten

De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Volksgezondheid haalden ze binnen, maar op last van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de immigratiedienst IND moeten zeven Poolse verpleegkundigen ons land weer verlaten.

De Polen volgden sinds september 2002 in het kader van een Europees uitwisselingsprogramma een leer-werkopleiding in Nederland. Vier dagen per week werkten ze bij de gehandicapteninstelling Vizier in Gennep en één dag per week volgden ze een opleiding aan het ROC in Nijmegen. De ervaring die ze in Nederland opdeden, moesten ze na terugkeer gebruiken voor de gehandicaptenzorg in eigen land.

Halverwege de tweejarige opleiding is hun tewerkstellingsvergunning door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) niet verlengd. Volgens het CWI zette Vizier de Polen als arbeidskrachten in, terwijl er in Nederland en andere EU-landen voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn. Dat de Polen ook een opleiding volgen, doet niet terzake. Polen treedt volgend jaar toe tot de Europese Unie.

,,Ik schaam me als Nederlander voor de gang van zaken'', zegt J. van der Kruis, lid van de Raad van Bestuur van Vizier. ,,Als landen toetreden tot de EU hebben wij als hoogontwikkeld land de plicht ze op te vangen. Wij zijn door de provincie benaderd mee te doen aan dit project en dan wil ik worden geholpen. Niet worden tegengewerkt.''

Volgens Van der Kruis is het project behalve door de ,,gigantische bureaucratie'' en verkokering stukgelopen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Toen het project in 2001 werd opgezet, was er nog een grote vraag naar verpleegkundigen. Inmiddels is er wel voldoende personeel beschikbaar.

Van der Kruis erkent dat Vizier na het aflopen van de tewerkstellingsvergunningen geen pogingen heeft gedaan om Nederlands personeel te werven. ,,Dat zou betekenen dat ik de Polen bij het oud vuil neer moet zetten en dat wil ik niet.''

Op last van de IND hebben vijf van de zeven Polen inmiddels Nederland verlaten; twee Polen hebben beroep aangetekend. Vizier is bij het CWI in beroep gegaan tegen de weigering werkvergunningen te verlenen. Een verzoek van Van der Kruis aan minister De Geus van Sociale Zaken zijn macht aan te wenden, heeft geen resultaat gehad.