Parlement: vervuiler betaalt toch

Het Europarlement wil een verplichte verzekering voor milieuaansprakelijkheid van bedrijven. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde gisteren in tweede lezing in met een ontwerp-richtlijn voor milieuaansprakelijkheid, waarbij het principe `de-vervuiler-betaalt' geldt. De verplichte verzekering voor schade aan bodem en water moet er volgens het Europarlement komen als er vijf jaar na inwerkingtreding van de richtlijn op nationaal niveau geen passende instrumenten zijn ontwikkeld. Verschillende EU-lidstaten verzetten zich tegen een Europese regeling voor een verplichte verzekering. Nederland is voor. Parlementsrapporteur Manders (VVD) zei dat hij ,,meer had gewild''. Maar hij is tevreden ,,omdat de lidstaten voor het eerst hebben ingestemd met milieuaansprakelijkheid voor natuurgebieden''.

Lidstaten kunnen de vervuiler ongemoeid laten als de handeling in een milieuvergunning is toegestaan. Manders had overheden aansprakelijk willen stellen als zo'n vervuiler over de schreef gaat om te bereiken dat overheden voorzichtiger zijn met de uitgifte van milieuvergunningen.

Het Europarlement slaagde er ook niet in het begrip biodiversiteit uit te breiden tot alle natuurlijke habitats die onder Europese of nationale regels worden beschermd. In eerste lezing had het parlement hierover nog een amendement aanvaard, maar de EU-lidstaten schrapten dit weer. In tweede lezing was er in het Europarlement geen vereiste meerderheid meer.

Volgens de aansprakelijkheidsrichtlijn kunnen lidstaten een rol aan de rechter geven om rekening te houden met verzachtende omstandigheden. Manders vreest dat nieuwe lidstaten hiervan gebruik zullen maken, waardoor er verschillen in milieuaansprakelijkheid blijven bestaan.