Onafhankelijk NLR

Het hoofdartikel `Afhankelijke commissies' in NRC Handelsblad van 6 december, meldt: ,,Dat gebrekkige systeem [nieuw geluidsnormenstelsel voor Schiphol] is volgens de voormalig voorzitter van de commissie geluidsnormen Schiphol, prof.dr. A.J. Berkhout, mede onderbouwd door het `onafhankelijke' Nationale Laboratorium Lucht- en Ruimtevaart dat conclusies van de commissie-Berkhout in nauwe samenwerking met ambtenaren heeft herschreven.'' Voor een onderzoekslaboratorium is het vanzelfsprekend dat mensen nieuwsgierig zijn naar `hoe iets zit'. Wie het hoofdartikel heeft gelezen, wil natuurlijk weten hoe het zit met de onafhankelijkheid van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Er worden immers besluiten met betrekking tot luchtvaart en milieu genomen waarin de technisch-wetenschappelijke informatie van het NLR een belangrijke rol speelt.

Het NLR geeft onafhankelijk technisch-wetenschappelijk antwoord op vragen van opdrachtgevers. Tot opdrachtgevers in het luchtvaart en milieudossier behoren alle betrokken partijen die vragen hebben, van de luchthaven Schiphol tot aan een individuele burger, van milieu-organisatie tot aan ministeries van V&W en VROM, van provinciale en lokale overheden tot aan omwonenden. En aan onafhankelijke commissies zoals de commissie-Berkhout. Elk van deze partijen benadert de problematiek van luchtvaart en milieu vanuit de eigen invalshoek; en krijgt een onafhankelijk antwoord op die vraag. Onafhankelijk wil zeggen onafhankelijk van een antwoord dat de opdrachtgever eventueel graag wil horen. Dit is de enige manier, en dus doet het NLR het zo, en niet anders.

    • Hoofd Afd. Transport-
    • Dr.Ir. Marli Vogels
    • Lid van de Vm. Commissie Berkhout
    • Milieustudies Nlr