Meer sociale fraude opgespoord

De sociale diensten, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank hebben in 2002 voor 127 miljoen euro fraude geconstateerd. In 2001 lag de opgespoorde fraude met uitkeringen en sociale premies twintig miljoen lager. Dit blijkt uit de Integrale Rapportage Handhaving 2002 die staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De stijging is volgens hem het gevolg van verbeterde controle en opsporing. Het hoogste fraudebedrag is door de gemeentelijke sociale diensten aan het licht gebracht: 64 miljoen euro, tegen 47 miljoen in 2001. Het ging om 17.000 gevallen, drieduizend meer dan in 2001.