`Loonstijging KPN is schending Najaarsakkoord'

De nieuwe CAO van KPN staat ,,op gespannen voet'' met het Najaarsakkoord. Dat zei minister De Geus (Sociale Zaken) als reactie op de CAO die gisteren is gesloten door KPN en de vakbonden.

Afgesproken is dat in 2004 geen loonstijging wordt uitbetaald. Voor dit jaar is wel een resultaatafhankelijke, eenmalige beloning mogelijk. Voor 2005 is een loonstijging van één procent overeengekomen.

In het Najaarsakkoord tussen werkgevers, vakbonden en kabinet is overeengekomen dat in 2004 de lonen worden bevroren. In 2005 is een loonstijging ,,naderend tot nul'' mogelijk. Volgens De Geus is de afgesproken één procent niet gelijk aan naderend tot nul. Hij zegt hieraan nog geen consequenties te verbinden. De Geus wijst er op dat de werkgevers en vakbonden zelf in de gaten moeten houden of bij CAO-onderhandelingen het Najaarsakkoord wordt gevolgd.

Ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat er sprake is van een schending van het Najaarsakkoord. ,,In normale omstandigheden is dit in strijd met het centraal akkoord. Eén procent is niet naderen tot nul'', zegt algemeen directeur N. van Kesteren van VNO-NCW. KPN verkeert volgens Van Kesteren echter in de bijzondere positie dat de lonen bij het bedrijf de afgelopen twee jaar al op slot zaten. VNO-NCW vindt de loonstijging in 2005 acceptabel omdat de lonen bij KPN ,,in een periode van vier jaar met 1 procent stijgen''.

CNV-voorzitter D. Terpstra vind het geen schending omdat volgens hem de mogelijkheid bestaat om er in bijzondere omstandigheden van af te wijken. ,,Als de loonstijging in 2005 gemiddeld op één procent zou uitkomen, dan is dat een schending. Maar bij KPN zijn de werknemers de afgelopen jaren al op nul gezet. Zij hebben een voorhoederol vervuld. Nu gaat het weer beter, en mogen ze daarvan meeprofiteren.''

De eenmalige beloning in 2004 is volgens het Najaarsakkoord toegestaan. Deze zal, afhankelijk van behaalde resultaten in het bedrijfsonderdeel, variëren van 0 tot 3,5 procent. Bij zeer goede resultaten kan die oplopen tot 5,5 procent. In maart 2004 zal een vooruitbetaling plaatsvinden van 2 procent op de uiteindelijke uitkering.

KPN voert ook een ander beloningssysteem in. De aanpassing van het salaris wordt hierin geheel afhankelijk van het functioneren. Hierbij zullen zowel de individuele verhoging als de toekomstige algemene verhogingen worden gecombineerd in één jaarlijkse verhoging, die afhangt van het functioneren. Voor het werken tot zaterdag 14.00 uur krijgen KPN'ers niet meer extra betaald.