`Homo mag buitenlands adoptiekind'

Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, VVD en D66 wil adoptie van buitenlandse kinderen door homoparen mogelijk maken.

Dit bleek vanmiddag tijdens een rondgang waarbij de partijwoordvoerders toezegden de motie van Van der Laan van D66 (over adoptie door homo's) te zullen steunen.

D66 wil dat de minister de wettelijke belemmeringen voor homoparen die een kind uit het buitenland willen adopteren, opheft. Nu staat expliciet in de wet dat dit niet mogelijk is, omdat veel landen anders geen adoptiekinderen naar Nederland willen laten gaan. In de praktijk gebeurt het wel al – een van de ouders adopteert dan het kind en de partner wordt later vader of moeder.

Van der Laan benadrukt dat met landen van waaruit adoptie van kinderen door homoparen wél mogelijk is, zoals Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, Nederland een bilateraal verdrag zou kunnen sluiten. De Nederlandse wetgeving zou dan geen belemmering mogen zijn.

Tijdens een overleg over interlandelijke adoptie vorige week hadden partijwoordvoerders van verschillende partijen veel kritiek op het beleid van de minister. Donner stelde eerder dit jaar voor de wachttijden voor ouders die een kind uit het buitenland willen adopteren per 1 april te formaliseren. Hij wil dat aspirant-adoptieouders dan op een wachtlijst komen en pas de procedure ingaan zodra er meer uitzicht bestaat op een adoptiekind. De bedoeling is dat ze vanaf het moment dat de adoptieprocedure begint, niet meer dan veertien maanden hoeven te wachten.

In een motie die PvdA-woordvoerster Albayrak vanavond indient, stelt zij dat de periode van onzekerheid voor adoptiefouders daardoor onnodig lang wordt. Zij wil dat de minister afziet van deze `wachtlijst voor de wachtlijst'. Ook deze motie lijkt door een meerderheid te worden gesteund. VVD-woordvoerder Luchtenveld zegt hierover: ,,Door het invoeren van een extra wachtlijst moeten ouders dan zelfs lang wachten voor ze weten of ze zelfs maar in aanmerking komen voor adoptie. Bovendien worden adoptiebureau's zo niet gestimuleerd om actief meer kinderen te bemiddelen.''

Ouders die een kind uit het buitenland willen adopteren moeten wanneer ze zich bij Justitie aanmelden, nu zo'n vier tot zes jaar wachten tot ze hun kind kunnen ophalen. In vergelijking met andere landen is dat lang, gaf ook minister Donner toe. Tevens zei hij het niet als zijn taak te zien de wachtlijsten te verkorten. Dat zou een taak zijn van de particuliere adoptiebureau's. De overheid dient volgens hem de procedure te faciliteren.

Vorig jaar meldden drieduizend stellen zich aan om een kind te adopteren, duizend kinderen werden toen bemiddeld. Volgens de adoptiebureau's is er wereldwijd meer vraag naar adoptiekinderen dan dat er kinderen zijn die voor adoptie in aanmerking komen.

    • Esther Rosenberg