Eredoctoraat Stalin

Het, kennelijk van het ANP overgenomen, bericht (NRC Handelsblad, 13 december) `UvA overwoog eredoctoraat Stalin', is op een aantal punten onjuist.

Het was niet de Universiteit van Amsterdam die in 1946 een eredoctoraat voor Stalin overwoog, noch is het juist dat de meerderheid van de hoogleraren die over eredoctoraten mochten beslissen, niets zag in het voorstel.

Prof. Romein deed per brief het voorstel tot een eredoctoraat voor Stalin aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte; deze had niet te beslissen, maar moest slechts een voorstel aan de rector-magnificus doen. Van de 18 hoogleraren van die faculteit waren er 5 aanwezig in de vergadering waarin waarschijnlijk Romeins brief aan de orde is geweest, al staat er niets over in de notulen en weten we dus evenmin wat de meerderheid van de hoogleraren in de faculteit van Romeins voorstel vond.

Verder bericht u dat de naam van de Amsterdamse Stalinlaan werd veranderd in Vrijheidslaan toen doorsijpelde dat Stalin verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen mensen.

Echter niet als gevolg van een langzamerhand bekend worden van Stalins misdaden besloot de gemeenteraad op 14 november 1956 tot de naamsverandering, maar in reactie op het neerslaan van de Hongaarse opstand van oktober-november 1956 door Russische troepen.

    • Prof.Dr. F.C.J. Ketelaar