Duisenberg terug naar Rabobank

Wim Duisenberg, oud-president van de Europese Centrale Bank, is voorgedragen als commissaris van Rabobank Nederland. Na zijn ministerschap van financiën en voor zijn benoeming tot president van de Nederlandsche Bank was hij van 1978 tot 1981 vice-voorzitter van de Rabo-hoofddirectie.