De Geus ziet af van stappen tegen Deloitte

Minister De Geus (Sociale Zaken) wil ondanks druk uit de Tweede Kamer geen juridische stappen nemen tegen accountant Deloitte inzake de problemen met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Dat bleek gisteren bij een debat in de Tweede Kamer waarin een rapport van curator R.J. Schimmelpenninck werd besproken over het functioneren van Deloitte bij Arbeidsvoorziening, het voormalige arbeidsbureau. De vier aanwezige partijen (CDA, VVD, PvdA en SP) vonden allemaal dat op basis van de bevindingen in dit rapport stappen genomen moesten worden. Zowel civielrechtelijk om schade te verhalen als tuchtrechtelijk om Deloitte te laten berispen.

In het rapport is er grote kritiek op Deloitte. Volgens Schimmelpenninck, die eerder onder meer curator was van Fokker, heeft Deloitte ,,onvoldoende afstand'' gehouden bij Arbeidsvoorziening en ,,niet indringend genoeg'' gerapporteerd over problemen bij projecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de periode 1991-2001. Problemen en onregelmatigheden met ESF-geld leidden er toe dat Nederland honderden miljoenen euro's misliep dan wel moest terugbetalen aan Brussel. Volgens Schimmelpenninck had Deloitte bij Arbeidsvoorziening dubbele belangen omdat het bij ESF-projecten adviseerde en ook controleerde.

Bovendien rapporteerde de accountant slechts ,,fragmentarisch'' over problemen met ESF-geld. Deloitte neemt afstand van het rapport, met name omdat wel degelijk is gerapporteerd over problemen en er ook een integraal rapport over ESF is opgemaakt.

Minister De Geus schaarde zich achter een conclusie van Schimmelpenninck dat juridische stappen tegen Deloitte weinig kans van slagen hebben. Volgens de curator is moeilijk aan te tonen dat Deloitte verantwoordelijk is voor opgelopen schade omdat ook Arbeidsvoorziening en het ministerie zelf steeds op de hoogte zijn geweest van problemen met ESF-projecten. Een tuchtrechtelijke weg heeft volgens hem ook niet veel zin omdat destijds een scheiding tussen advies en controle nog niet zo gebruikelijk was bij accountants.

Alle fracties bleven aandringen op stappen, omdat zij meenden dat Deloitte een grote verantwoordelijkheid was toe te dichten. De Geus hield evenwel voet bij stuk, hoe ,,betreurenswaardig'' hij het ook vond. Het debat werd gisteren niet afgerond maar het leek er op dat het parlement uiteindelijk wel genoegen zal nemen met het standpunt van De Geus. Het Kamerlid Weekers (VVD) sprak nog wel het vermoeden uit dat een gang naar de rechter werd afgewezen omdat hierbij wel eens zou kunnen blijken dat Arbeidsvoorziening en Sociale Zaken ,,boter op het hoofd hadden''.

Alle Kamerfracties verklaarden ook geschrokken te zijn van een nieuwe tegenvaller bij de afwikkeling bij Arbeidsvoorziening van 45 miljoen euro. De totale kosten bedragen nu 512 miljoen euro.