CDA toch voor motie D66 over noodopvang

Het CDA stemt toch in met een motie van coalitiepartner D66 dat uitgeprocedeerde asielzoekers in de tijdelijke noodopvang moeten kunnen blijven zolang ze niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) spoorde gemeenten vorige week aan onverkort mee te werken aan de uithuiszetting van deze mensen. Net als de oppositie ging dat D66 te ver. Het Kamerlid Lambrechts (D66) bepleitte in een motie dat gemeenten schrijnende gevallen moeders met kinderen en ouderen niet op straat zetten. Het CDA wilde zich aanvankelijk niet tegen het beleid van Verdonk uitspreken. Nu D66 de tijdsduur van de noodopvang heeft beperkt tot het moment waarop de minister naar verwachting in januari met een nieuw uitzetbeleid komt, krijgt de motie alsnog de steun van het CDA. Alleen de VVD is tegen.