Bescherming voor farmaceutische bedrijven Europa

Het Europees Parlement heeft ingestemd met regelgeving die de concurrentiepositie van de Europese farmaceutische industrie verbetert en ook de markttoegang van goedkope generieke medicijnen regelt. Voor een aantal medicijnen komt er ook een centrale Europese toelating, wat tijdwinst oplevert en kosten bespaart.

Volgens een gisteren door het Europarlement aanvaard compromis krijgen farmaceutische bedrijven acht jaar patentbescherming. Producenten van generieke medicijnen krijgen twee jaar daarna markttoegang. Om de innovatie te bevorderen krijgen farmaceutische bedrijven die medicijnen ontwikkelen werkzaam voor meer ziektes één jaar extra patentbescherming. Nu gelden in de EU-lidstaten patenttermijnen van zes tot tien jaar. In Nederland geldt een termijn van tien jaar.

Over de EU-richtlijn is zwaar gelobbyd door de Europese farmaceutische industrie, die de afgelopen jaren steeds meer onderzoeksactiviteiten naar de VS verplaatste wegens de gunstiger voorwaarden voor onderzoek en toelating van medicijnen.

Volgens een door het Europarlement aanvaard amendement komt er een centrale Europese toelatingsprocedure voor nieuwe medicijnen voor aids, kanker, diabetes en ziekten die het zenuwstelsel aantasten. Zo'n procedure gaat ook gelden voor `zeldzame' ziekten, waarvoor fabrikanten het nu vaak te duur vinden in alle lidstaten testen te laten doen. Na vier jaar komt er ook centrale toelating voor medicijnen tegen auto-immuunziekten, andere verstoringen van het immuunsysteem en virusziekten.

De testen voor al deze medicijnen lopen via het Europees Geneesmiddelenbureau in Londen. De farmaceutische industrie had sterk aangedrongen op centrale toelating naar het voorbeeld van de VS. Patiënten kunnen zo sneller toegang krijgen tot innovatieve medicijnen.

Europarlementariër De Roo (GroenLinks) verwacht dat generieke (`namaak'-) medicijnen snel goedkoper zullen worden. Fabrikanten hoeven deze medicijnen niet langer per land te registreren.

Voor de tien nieuwe EU-lidstaten wil het Europarlement dat de patentbescherming van tien jaar alleen voor nieuwe medicijnen geldt. Dit moet voorkomen dat deze landen, waar de patenten nu zes jaar worden beschermd, met veel hogere uitgaven voor medicijnen worden geconfronteerd.

Het Europarlement en de lidstaten van de Europese Unie moeten via een zogenoemde `verzoeningsprocedure' nog op één lijn komen over deze onderwerpen.