Artsen houden vrijheid bij voorschrijven recept

Artsen moeten de vrijheid behouden om patiënten, als dat medisch noodzakelijk is, een andere, wellicht zelfs duurder medicijn voor te schrijven dan de ziekenfondsverzekeraar vergoedt. Onder die voorwaarde stemde een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD, D66, PvdA en SGP) vanmorgen in met een wijziging van het verstrekkingenbesluit ziekenfondsen.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil dat ziekenfondsen straks alleen nog het goedkoopste geneesmiddel van een werkzame stof vergoeden. Niet langer de apothekers, maar de zorgverzekeraars gaan daarover onderhandelen met de farmaceutische industrie. GroenLinks en SP zijn tegen de wijziging omdat het de zorgverzekeraars volgens hen te machtig maakt.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil de vergoeding voor medicijnen fors terugbrengen. Vanaf 2005 krijgt de burger alleen nog de goedkoopste versie van een medicijn vergoed. Dat moet een jaarlijkse besparing van 500 miljoen euro opleveren.

De uitgaven voor medicijnen zijn de snelstgroeiende post binnen de gezondheidszorg. Vorig jaar bedroegen die uitgaven 3,7 miljard euro, ongeveer 9 procent van de totale zorguitgaven. Wegens de vergrijzende bevolking en de introductie van nieuwe, dure medicijnen zullen de medicijnuitgaven naar verwachting gaan stijgen met tien procent per jaar.

Hoogervorst wil het bestaande Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) aanpassen, waarin medicijnen zijn geclusterd op basis van hun werking. Voor elk cluster wordt alleen nog de goedkoopste variant volledig vergoed. Als een patiënt een duurdere variant van bijvoorbeeld een maagzuurremmer of een cholesterolverlager wil, dan moet hij straks het verschil zelf bijbetalen. Verder wil Hoogervorst de zorgverzekeraars meer macht geven, zodat ze de inkoop van medicijnen kunnen overnemen van de apothekers. Op de apothekers is het afgelopen jaar veel kritiek geweest omdat ze hoge bonussen bedingen bij de medicijnenfabrikanten. De fabrikanten declareren de medicijnenprijzen, inclusief bonussen, vervolgens bij de zorgverzekeraar. Daardoor stijgt de zorgpremie van de burger.