Werkloosheid laatste maand snel opgelopen

Het aantal werklozen is de afgelopen tijd weer sneller opgelopen. In de zomer groeide het aantal werklozen langzamer dan daarvoor, maar in de maanden september tot en met november is dat tempo versneld.

In die periode had 5,7 procent van de beroepsbevolking geen werk, tegen 4,2 procent een jaar geleden. Dat blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland telde gemiddeld 424.000 werklozen, een toename van 109.000. De aanhoudende economische recessie kost steeds meer Nederlanders hun baan. Economen voorspellen dat de werkloosheid de komende tijd verder op zal lopen.

Het Centraal Planbureau (CPB) ging begin december in zijn jongste prognose uit van een werkloosheid van 7 procent in 2004.

In de periode september-november liep het aantal werklozen op met 18.000. Vorige maand telde het CBS nog een stijging van 8.000 personen. De getallen zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

De werkgelegenheid blijft krimpen. Het CBS constateert dat het aantal werkende mensen van de beroepsbevolking is gedaald tot 7,06 miljoen, het laagste aantal in bijna drie jaar. Het aantal banen lijkt daarmee op weg om te zakken tot onder de grens van 7 miljoen, een situatie die voor het laatst begin 2001 is voorgekomen.

Het aantal mensen dat werkt of wil werken, groeit de laatste maanden veel minder hard dan voorheen. Dit zogeheten arbeidsaanbod neemt volgens het CBS sinds het derde kwartaal met gemiddeld 20.000 personen toe. Dat was de afgelopen jaren met 120.000 mensen veel groter. Volgens het CSB weerhoudt de krimpende economie mensen van te solliciteren.

,,Als het goed gaat met de economie worden bepaalde mensen weer naar de arbeidsmarkt getrokken, maar gaat het slecht dan zullen zij juist afzien van toetreding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herintredende vrouwen. Daar waren er een tijd geleden veel van, nu veel minder'', zegt een zegsman van het CBS. ,,Ze denken dat ze toch geen kans maken.''

Ook het arbeidsaanbod van jongeren neemt af. ,,De jeugd ziet dat het slecht gaat, en denkt, ik studeer nog even door.''

Uit recente cijfers blijkt dat vooral de overheid en de zorgsector het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan enige banengroei. In het bijzonder in de zorgsector zijn er duizenden banen bijgekomen.

In de zorg, zo lieten cijfers van begin december van het CBS zien, zijn er in één jaar tijd 62.000 banen bijgekomen.