Wallage klaagt bij VVD over Hirsi Ali

De burgemeester van Groningen, Jacques Wallage (PvdA), heeft zich in functie beklaagd over het optreden van het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. In een amice-brief (`Beste Jozias') aan de fractievoorzitter van de VVD, Jozias van Aartsen, die is geschreven op papier met het wapentje `Burgemeester van Groningen' in de linker bovenhoek, beticht Wallage Hirsi Ali ervan door het ageren tegen de islam `geweld' uit te lokken.

Wallage trekt een parallel met de joodse gemeenschap in Groningen, die in de oorlog door de vervolging grotendeels `vernietigd' is. De Groningse burgemeester vraagt Van Aartsen in zijn brief om maatregelen tegen Hirsi Ali, zodat zij niet weer, zoals onlangs in het tv-programma Nova, het bestaan van Allah tegenover moslimschoolkinderen in twijfel trekt. Of tegen moslimouders zegt dat islamitisch bijzonder onderwijs tot segregatie leidt. Wallage meent dat het VVD-Kamerlid ouders heeft `geïntimideerd' en met zulke optredens de grondrechten aantast.

VVD-fractieleider Van Aartsen bevestigt de ontvangst van de brief. Hij heeft een antwoord in voorbereiding waarin hij betoogt dat ,,geen liberaal, dus geen VVD'er, laat staan een VVD-Kamerlid'' het in zijn hoofd zou halen enig grondrecht aan te tasten. Van Aartsen meent dat Hirsi Ali's optreden moet worden gezien als ,,het benoemen van soms ernstige schendingen van de rechtsorde'', met als voorbeeld het ,,toenemend aantal anti-joodse uitingen''.

Wanneer tegen zulke verschijnselen geen dam wordt opgeworpen zullen ,,onverdraagzaamheid en agressie'' in de samenleving de boventoon gaan voeren, aldus Van Aartsen. Met een algemene ,,anti-islamgesteldheid'' heeft het optreden van Hirsi Ali niets van doen, schrijft de VVD-fractieleider.

Burgemeester Wallage laat, via zijn woordvoerder, weten ,,niet uit te zijn op het voeren van een openbaar debat over deze zaak. Hij beschouwt dit als een zaak tussen hemzelf en Van Aartsen.''

    • Raymond van den Boogaard