Vaste bewoning: dwangsom mag

De gemeente Buren mag dwangsommen opleggen om permanente bewoning van vakantiewoningen in het recreatiepark Lingemeer te beëindigen. Dit heeft de Raad van State bepaald in een bodemprocedure die door 23 bewoners was aangespannen. Volgens het hoogste rechtscollege hadden de bewoners kunnen weten dat permanente bewoning niet is toegestaan. Van de 23 bewoners hebben er inmiddels 22 een ander hoofdadres gevonden. Lingemeer telt in totaal ruim driehonderd woningen, die bijna allemaal permanent bewoond worden. Het is nog niet zeker dat de bewoners gedwongen worden te vertrekken. Minister Dekker (Volkshuisvesting) heeft gemeenten en provincies meer vrijheid gegeven om permanente bewoning toe te staan. De gemeenteraad van Buren beslist in januari over Lingemeer.