Van der Laan wijst claim Koenigs af

Staatssecretaris Van der Laan (OCW) wijst een claim af op een deelverzameling van 34 schilderijen en 37 tekeningen uit de collectie-Koenigs.

De kleindochter en een der erfgenamen van deze vooroorlogse collectioneur, Christine Koenigs, had teruggave verzocht op grond van het nieuwe beleid voor teruggave van door de nazi's geroofde kunstvoorwerpen. De bewindsvrouw volgt het advies van de Restitutiecommissie die kunstclaims met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog behandeldt.

De raadsman van mevrouw Koenigs, de Amsterdamse advocaat mr. A.H.J. van der Biesen, bestudeert de juridische mogelijkheden iets tegen de afwijzing te ondernemen. Daarbij betrekt hij een aantal andere claims die mevrouw Koenigs heeft ingediend. De beslissing van de staatssecretaris betreft slechts een klein deel van de internationaal gerenommeerde collectie van met name oude tekeningen die Franz W. Koenigs bijeen had gebracht. Het grootste deel is in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, waaraan het tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geschonken door de zakenman Van Beuningen die de collectie had verworven.

Het deel dat hij doorverkocht naar Duitsland werd geconfisqueerd door Rusland. Behalve door de Nederlandse regering wordt deze deelverzameling ook teruggeëist door mevrouw Koenigs.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft een claim van mevrouw Koenigs uit 1997 van de hand gewezen. In 2001 heeft zij nogmaals een claim ingediend, ditmaal bij de Stichting Museum Boijmans. Van der Biesen vindt dat het museum eigenlijk zijn naam zou moeten veranderen in Boijmans-Koenigs. Uit het rapport van de Restitutiecomissie blijkt volgens de advocaat dat Van Beuningen een dubieuze rol heeft gespeeld ten koste van Koenigs.

Er loopt nog een claim op het schilderij Brandende stad (ca. 1500) van Herri met de Bles in het Museum of Fine Arts in Boston. Het bestuur van het museum heeft laten weten als ,,tijdelijke houder'' te blijven fungeren tot over deze claim is beslist door een bevoegde rechtbank of door arbitrage. De staatssecretaris van OCW heeft deze kwestie voorgelegd aan de Restitutiecommissie, die haar apart behandelt van de claim die thans is afgewezen.